Řízení teplárenských soustav
02/01/2017
Činnost naší společnosti v teplárenství vychází z více než 20 letých zkušeností v oboru.
Naše společnost poskytuje služby v teplárenství na mnoha úrovních:
   - dispečerské systémy,
   - komunikace,
   - sběr dat na všech úrovních,
   - včetně měřičů tepla,
   - řízení zdrojů tepla (kotelny),
   - řízení na straně spotřeby tepla,

V oblasti MAR a dispečerských systémů nabízíme komplexní dodávky "na klíč"

Dispečerské systémy
Dispečerské systémy
02/01/2017
Vrcholem teplárenské soustavy je dispečerský systém. Naše dispečerské systémy jsou založeny na webovém základu tzn., že přístup do systému je umožněn pomocí běžného internetového prohlížeče. Celá dispečerská aplikace je spuštěna pouze na jednom serveru, kde probíhá sběr dat do SQL databáze jejich vyhodnocení a grafická vizualizace probíhajících procesů v reálném čase.

Největší naší zakázkou tohoto druhu je dispečerský systém hokejové TIP SPORT Arény Liberec. Druhou největší zakázkou je dispečerský systém energetických zařízení Nemocnice Liberec a.s.

MAR - měření a regulace
02/01/2017
Systémy měření a regulace (MAR) nasazujeme již od roku 1992. Všechny naše systémy lze propojovat do vyšších celků, sběrů dat a dispečerského řízení.

Nasazením našich systémů řízení soustav může zákazník dosáhnout následujícího:

   - přehled dispečera o funkci celé sítě
   - snížení počtu výjezdů havarijní služby
   - rychlá lokalizace poruch na stanicích
   - statistické vyhodnocení poruch
   - záznamy z historické databanky
   - snížení počtu pracovníků
   - bezchybný přenos dat do centra

Komunikační možnosti
04/07/2016
Systémy MAR jsou vzájemně komunikačně kompatibilní a umožňují jak horizontální, tak vertikální komunikaci.

Komunikace může být realizována jak po optickém vlákně či metalickém kabelu, tak bezdrátově pomocí privátních radiových sítí nebo v 4G sítích libovolného operátora.

Kvalitní komunikace je základem dodávaných celků a závisí na ní úspory celého systému

Teplárenství - z historie
08/12/2014
V teplárenství začala firma pracovat krátce po vzniku firmy, kdy dostala od zákazníka požadavek na vývoj systému pro řízení teplárenských zařízení.

Námi vyvinutý systém APL96 se začal montovat v roce 1992 v Jablonci nad Nisou. Systém byl modulární a umožňoval řízení jak malých objektových předávacích stanic, tak velkých výměníkových stanic nebo kotelen.


V roce 1994 jsme dostali zakázku na vývoj jednodeskového řídícího systému, tak vznikl systém IRSM. Systémů IRSM bylo celkem vyrobeno přibližně 1200 a do dnešních dnů pracují v mnoha odvětvích průmyslu a v teplárenství. Systém byl vyráběn a distribuován výhradně firmou Martia, Ústí nad Labem.

Na úspěšný systém APL96 navázala v roce 1995 jeho inovovaná verze APL196, která byla kromě teplárenství nasazována i v průmyslu. V teplárenství se nám podařilo prosadit zejména v Tepláreně Liberec, kde bylo do dnešního dne nasazeno přibližně 200 systémů na různých úrovních řízení soustavy a komunikace v ní.

Systémy je možno komunikačně propojit s jinými systémy a vytvořit tak složitý systém pro řízení velkých celků.APPLIC s.r.o.
Puškinova 445, Liberec 46008, Česká Republika
tel: 485 382 222, fax: 485 382 211, E-mail: info@applic.cz
IČO: 44565470, DIČ (VAT): CZ44565470
Podniková řešení
Podniková řešení
03/12/2016
Jedním z námi nabízených produktů je ucelené podnikové řešení energetického hospodářství firmy, které integruje mnoho různých částí firemní energetiky.
Jedná se zejména o integraci následujících odvětví energetiky do jednoho SW prostředí:

        - teplo, chlazení,
        - elektrická energie VN/NN
        - tlakový vzduch,
        - plyny/kapaliny
        - sledování tepelné pohody

Integrace výrobních technologií
02/01/2017
Systém on-line sledování firemní energetiky umožňuje sledování kvality dodávky energií až na úroveň jednotlivých výrobních linek a strojů.

Systém včasného varování
02/01/2017
Důležitou částí energetického sytému je systém včasného varování, který je aktivován v případě, že některý z nastavených parametrů opustí nastavené meze.
Upozornění obdrží odpovědný pracovník údržby popř. jeho nadřízený. Upozornění má několik úrovní a odchází po vzniku události pomocí SMS, E-mailu nebo hlasové zprávy.

Hlavní přínos podnikového řešení
02/01/2017
Nasazením našich systémů řízení soustav může zákazník dosáhnout následujícího:

   - hlášení změny sledovaných parametrů
   - zamezení následných poruch technologií,
   - zabránění výrobě zmetků,
   - přehled dispečera o funkci celé sítě
   - snadná a rychlá lokalizace poruch
   - statistické vyhodnocení poruch
   - záznamy z historické databanky
   - snížení počtu pracovníků údržby

APPLIC
Průmyslová automatizace
Industrial automation
APPLIC s.r.o., Puškinova 445, Liberec 46008, tel: +420 485 382 222, fax: +420 485 382 211
   Home  |  Energetika  |  Teplárenství Automatizace  |  Cognex                         Kontakty