Energetika - z historie
Energetika - z historie
02/01/2017
V roce 1997 jsme byli osloveni tehdejším distributorem elektrické energie Severočeskou energetikou a.s., zda bychom dokázali vyvinout systém dálkového ovládání pro úsekové odpínače.

Tento systém jsme do roku 1998 vyvinuli a do roku 2005 úspěšně nasadili přibližně v 1300 kusech na dálková ovládání venkovních odpínačů, recloserů a vnitřních odpínačů a vypínačů v transformačních stanicích. Všechna zařízení byla ovládána pomocí radiových sítí příslušných distributorů.

Naše systémy byly nasazovány na územích tří bývalých krajů - Severočeského kraje, Západočeského kraje a Jihočeského kraje. Stali jsme se tak druhým největším dodavatelem této technologie v České republice. Nyní se jedná o oblasti spravované distributory E.ON a ČEZ. Celkem bylo nasazeno přibližně 1400 těchto zařízení.

Později jsme některé systémy nahrazovali systémy s komunikací GPRS a v současné době pracujeme zejména se systémy RTU firmy ELVAC, Ostrava.

Servisní služby
02/01/2017
Náš tým realizačních techniků je připraven poskytovat komplexní služby od projekční přípravy přes montáž zařízení až po zprovoznění a poskytování servisních služeb.

Neodmyslitelnou částí našich služeb je také kompletní vyřízení technických záležitostí s provozovatelem dispečerského systému, včetně schválení technické dokumentace.

Nezbytnou doplňkovou službou je i naše servisní činnost. V případě poruchy nebo zničení uvedeného zařízení máme všechny jeho části běžně skladem a naši technici jsou schopni na požadavek zákazníka velmi rychle reagovat. Rychlou reakcí minimalizujeme Vaše případné ztráty vzniklé nedodáním el. energie.

Vlastníme zkušební generátor U/I
Vlastníme zkušební generátor U/I
02/01/2017
Nastavení ochranných funkcí RTU jednotky můžeme pro ověření funkčnosti otestovat pomocí generátoru U a I. Generátor byl vyvinut společností ELVAC, a.s. právě k těmto účelům a disponuje následujícími parametry:

- rozsah generovaného proudu: +-20A AC,
  přesnost +- 0,3%, frekvence 40 až 350Hz
- rozsah generovaného napětí: +-300V AC,
  přesnost +- 0,2%, frekvence 40 až 350Hz
- funkce skoku a rampy pro U, I, f

Používaná zařízení
Používaná zařízení
02/01/2017
Za účelem dálkového ovládání, regulace výkonu a sběru dat používáme řídící systémy firmy ELVAC Ostrava:

Realizace rozvaděčů s RTU:

   - dispečerské řízení pro obnovitelné
     zdroje energie
   - komunikace s dispečerským systémem
     zákazníka
   - funkce ochrany (U, I, f)
   - automatické obnovení výroby

RTU - Elvac - možnosti:

   - variabilita vstupního napájecího napětí
     12–360VDC, 50–260VAC
   - digitální vstupy pro signalizaci
   - digitální výstupy pro povelování
   - analogová měření pro výpočet výkonu
   - rozsahy měření napětí
     100/230/400VAC,
   - rozsahy měření proudu
     20mA/1A/5A AC,
   - analogová měření pro čidla 0–20mADC
   - rozhraní GPRS, Ethernet,
     optický Ethernet, RS-232, RS-485
   - podpora protokolů IEC 60870-5-101,
     IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103,
     HioCom2, ModBUS RTU,
     ModBUS TCP

Ochranné funkce RTU
02/01/2017
RTU jednotky společnosti ELVAC, a.s. disponují, mimo jiné, pokročilými ochrannými funkcemi:

- napěťová ochrana (přepětí, podpětí)
- frekv. ochrana (vysoká f, nízká f, df/dt)
- zemní ochrana
  (impulsní, konduktanční, wattmetrická)
- napěťová nesymetrie
- proudová nesymetrie

Při každém působení lze pořídit záznam průběhu napětí a proudů v době poruchy. Poruchové záznamy lze potom analyzovat za účelem zjištění možné příčiny poruchy.

Spolupráce s firmou ELVAC, Ostrava
02/01/2017
Zařízení ELVAC používáme od roku 2009 a naše firma je certifikována pro instalace systémů RTU firmy ELVAC a má pro tyto účely skupinu školených a certifikovaných techniků a servisních pracovníků.

Obnovitelné zdroje
04/07/2016
V souvislosti s provozem obnovitelných zdrojů nabízíme velké množství podpůrných služeb.

Služby se týkají zejména:

   - dálkových ovládání elektráren
   - připojování na dispečinky distributorů
   - zřizování zákaznických dispečinků
   - vše včetně kompletního servisu.

Služby jsou určeny pro všechny typy obnovitelných zdrojů (FVE, KGJ, BPE, MVE,...)

Komplexní dodávky
Komplexní dodávky
02/01/2017
Příprava projektu
Ve fázi přípravy připojení obnovitelného zdroje (OZ) k dispečinku distributora el. energie dodáváme nejenom kompletní dokumentaci nutnou pro schválení distributorem, ale také poskytujeme komplexní služby související s projednáním připojení a pozdější vlastní realizací.

Realizace projektu
Po odsouhlasení dokumentace distribuční společností jsme schopni komplexně dodat ve velmi krátkém termínu celé zařízení včetně zprovoznění. Součástí předání zařízení zákazníkovi je také protokol o odzkoušení zařízení z dispečinku distributora bez kterého není možno zařízení spustit do provozu.

Dálková ovládání
Dálková ovládání
03/01/2017
Dálková ovládání zařízení VN/NN jsou naší standardní disciplínou. V řadě případů nestačí pouze dálkově ovládat určitý bod, ale je nutno měřit proudy, napětí a výkony a přenášet tyto hodnoty na příslušný dispečink. Tato zařízení jsou instalována zejména na připojovací body pro dodávku elektrické energie z obnovitelných zdrojů. K tomuto účelu používáme RTU jednotky firmy ELVAC, kterých máme již nasazeno více než 500ks.


APPLIC s.r.o.
Puškinova 445, Liberec 46008, Česká Republika
tel: 485 382 222, fax: 485 382 211, E-mail: info@applic.cz
IČO: 44565470, DIČ (VAT): CZ44565470
APPLIC - obchodní kontakt
03/01/2017
Ing. Miroslav Sedlařík
tel: 603 794 649
sedlarik@applic.cz

Realizace
Realizace
03/12/2016
Realizujeme dálková ovládání a přenos měření v energetice v sítích VN. V poslední době realizujeme zejména připojování zdrojů obnovitelné energie k dispečinku ČEZ a to po území celé České republiky. Pro tuto činnost jsme schválení společností ČEZ jako dodavatel a máme rovněž potřebné certifikace ze strany dodavatele řídících systémů, firmy ELVAC.

V uplynulém období jsme úspěšně realizovali stovky dálkových ovládání a odečtů provozních hodnot v reálném čase pomocí řídících systémů ELVAC, které byly vybrány jako standard pro tyto technologie. To dává záruku bezproblémového připojení k dispečinku ČEZ.

Řídící systémy ELVAC RTU7M a RTU7K komunikují s dispečinky ČEZ pomocí brány GPRS a prostřednictvím tohoto systému lze nejenom přenášet data o aktuální výrobě energie, ale také ve čtyřech stupních dálkově ovládat výkon zdroje elektrické energie. Výkonové stupně jsou 100%, 60%, 30%, 0%. U bioplynových stanic nebo stanic využívajících biomasu jsou regulační stupně 0%, 50%, 75%, 100%


Zákaznické dispečinky
02/01/2017
V případě zájmu zákazníka nebo skupiny zákazníků, je možno dodat dispečerský systém pro danou skupinu obnovitelných zdrojů. PC (server) s dispečerským systémem může být libovolně umístěn, podmínkou je jeho přístup do Internetu.

Služby dispečerského systému:
   - sběr dat z OZ do databáze zákazníka
   - dálkové ovládání, sledování provozu zdrojů
   - možnost připojení EZS/EPS
   - grafy, tabulky, tisk sestav, vyhodnocení,..
   - varovná hlášení pomocí SMS, E-mailů
   - souhrnná hlášení (den / týden / měsíc)

APPLIC
Průmyslová automatizace
Industrial automation
APPLIC s.r.o., Puškinova 445, Liberec 46008, tel: +420 485 382 222, fax: +420 485 382 211
   Home  |  Energetika  |  Teplárenství Automatizace  |  Cognex                         Kontakty