Průmysl 4.0
Průmysl 4.0
25/02/2018
Všechny naše činnosti v oblasti průmyslové automatizace zapadají do konceptu systémy Průmysl 4.0.
Uvedené služby nebo výrobní technologie dodáváme v tomto standardu již mnoho let
.
Zákazníkům nabízíme komplexní služby v oblasti vývoje a výroby jednoúčelových strojů včetně integrace systémů stojového vidění, ID systémů, robotů, sběru dat a jejich vyhodnococování a komunikace s nadřazenými systém řízení výroby.

Automatizace - z historie
02/01/2017
Průmyslovou automatizací se zabýváme již od roku 1993. Postupně objem zakázek narůstal až na dnešních 40% obratu společnosti.

Jednoúčelové stroje
02/01/2017
Převážnou část námi dodávaných zařízení tvoří jednoúčelové stroje.
Zejména se jedná o montážní nebo testovací stroje pro široké spektrum zákazníků.

Hlavními zákazníky jsou firmy z automobilního průmyslu, dále z elektrotechnického, gumárenského a potravinářského průmyslu.

Rekonstrukce strojů
02/01/2017
V případě potřeby jsme schopni provádět i rekonstrukce starších strojů. Obvykle provádíme celé rekonstrukce strojů po elektrické stránce a částečné po stránce strojní.

Prodlužujeme tak životnost strojů o mnoho let při zachování nebo zlepšení parametrů stroje. Rekonstrukce strojů jsou prováděny i s ohledem na nové požadavky BOZP

Vývoj elektroniky
02/01/2017
Vývojem průmyslové elektroniky jsme začínali v roce 1990. Do současné doby máme nasazeno více než 4.800 řídích systémů několika modelů.

Naše firma má stále vlastní vývojové oddělení elektroniky. Mezi poslední vyvíjená zařízení patří infračervené kamery IRCA, LED osvětlovací prvky pro strojové vidění apod.

3D technologie
02/01/2017
Od roku 2015 máme 3D tiskárnu pro tisk menších speciálních dílů jako jsou držáky, kryty a části LED světel pro strojové vidění.
Strojní konstrukce
Strojní konstrukce
24/10/2016
Strojní konstrukce byla založena v roce 2007 a v současné době máme tři strojní konstruktéry.

Naše výrobky po mechanické stránce kompletně konstruujeme ve 3D systému SOLID WORKS. Jednodušší výrobky nebo díly konstruujeme v systému AutoCAD.

Pokud na konstrukci zařízení spolupracujeme s jinými firmami, jsme schopni importovat data z jiných aplikací a exportovat data v kompatibilním tvaru pro jiné konstrukční systémy.

Elektroprojekce
Elektroprojekce
02/01/2017
Nedílnou součástí automatizace je konstrukční (projekční) oddělení elektro, kde máme 5 konstruktérů - projektantů, kteří se podílejí tvorbě automatických celků.

Zaměřujeme se především na řídící systémy Simatic, Mitsubishi a systémy naší výroby.

Kompletní konstrukce probíhá v systému ELCAD. Zákazníkům předáváme dokumentaci ve standardizované podobě.

Systémová integrace
02/01/2017
V našich strojích integrujeme všechny potřebné technologie jako jsou roboty, strojové vidění, ID technika (tisk kódů + čtení kódů), pneumatické a hydraulické okruhy, pozicování a pohyby výrobků, apod.

Robotika
02/01/2017
Do strojů nebo výrobních linek implementuje roboty ABB, Mitsubishi, Staubli a Denso. V případě požadavku jsme schopni implementovat i jiné robotické systémy.

K robotickým systémům dodáváme i simulace pohybu ramene, rychlostí apod.

Řídicí systémy
02/01/2017
Řídicí systémy jsou důležitou součástí každého stroje. V případě jednodušších strojů využíváme řídící jednotku robota i pro řízení jednoduchých funkcí stroje. V případě složitých strojů používáme PLC předních dodavatelů jako je Siemens, Alan-Bradley, Mitsubishi apod.

Značení výrobků
02/01/2017
V případě požadavku zákazníka dodáváme, jako součást stroje, systémy značení.
Používáme všechny běžné systémy značení jako jsou:
   - tisk a lepení etiket, včetně automatického
   - InkJet systémy
   - mikroúderové značení
   - laserové značení
Všechny systémy značení jsou implementovány do stroje po elektrické, mechanické i SW stránce.

ID technika
02/01/2017
K systémům značení patří i systémy čtení kódů. Snímače kódů používáme převáže od firmy Cognex. V případě požadavku zákazníka jsme schopni dodávat ID systémy pro čtení kódů i od mnoha jiných dodavatelů jako jsou Sick, Microscan a další.

Mnohaleté zkušenosti nám umožňují poskytovat pro naše zákazníky i široku poradenskou podporu týkající se typu značení, technologie značení a čtení značení.

Zákazníkům jsme schopni provést v naší laboratoři kontrolu značí včetně verifikace 2D kódů.APPLIC s.r.o.
Puškinova 445, Liberec 46008, Česká Republika
tel: 485 382 222, fax: 485 382 211, E-mail: info@applic.cz
IČO: 44565470, DIČ (VAT): CZ44565470
Software
03/12/2016
Oddělení SW je nedílnou součástí naší firmy. Specializujeme se na průmyslový SW pro různé stupně řízení linek nebo technologií.
Poskytujeme aplikační SW pro PLC, PC, roboty, systémy strojového vidění a nadřazené firemní MES systémy.

Software - specializace
02/01/2017
Nabídka SW pro jednotlivé platformy:

   - PC - kamerové inspekční systémy pro
     kontrolu kvality výroby, sledování
     výroby, značení výrobků
        - založeno na platformě
          Microsoft .NET
        - vision kontroly pomocí
          nástrojů Cognex
        - Microsoft SQL server pro práci
          s daty

   - PLC - řízení automatických
     výrobních linek

   - robotické systémy

   - webové aplikace - vizualizace výsledků
     kontroly, sběr dat, dispečerské systémy,
     návaznost na databáze
     platformy PHP, ASP.NET, AJAX

   - programování systémů Raspberry a
     Arduino

   - programování jednočipových procesorů

APPLIC
Průmyslová automatizace
Industrial automation
APPLIC s.r.o., Puškinova 445, Liberec 46008, tel: +420 485 382 222, fax: +420 485 382 211
   Home  |  Energetika  |  Teplárenství Automatizace  |  Cognex                         Kontakty